Almelo op 't Rabat

Stichting Almelo Events moet tot haar spijt opnieuw een evenement afgelasten ten gevolge van de regelgeving rondom Corona. De werkgroep Almelo op ’t Rabat van Almelo Events had voor dit jaar voor het weekend van 18 en 19 september een geweldig mooie programmering voorbereid, die echter geen doorgang kan vinden.

De naam Almelo op ’t Rabat is een aantal jaren geleden gekozen om daarmee aan te geven dat Almelo Events op cultureel gebied reuring wil brengen in de binnenstad van Almelo.

Vaste onderdelen van dit evenement zijn het Internationale Straattheater en Cultuur in Almelo (voorheen Uit in Almelo). Ook is dit culturele weekend tevens verbonden met de Week van de Amateurkunst (WAK).

Dit jaar zouden twee nieuwe partners aan het evenement worden toegevoegd, t.w. Stichting Rembrandtschildertjes (basisschool leerlingen gaan schilderen aan de hand van een thema en onder begeleiding van deskundige beeldende kunstenaars) en Stichting OSCO Productions met een Pasar Senang (Indische markt en Indische dans en muziek).

Het Straattheater kon in 2020 doorgaan met uitsluitend mobiele voorstellingen. De bezoekers aan de binnenstad van Almelo werden toen verrast door artiesten, die met lopende acts jong en oud betrokken bij hun voorstelling. Ook dit jaar stonden met name mobiele acts geprogrammeerd in het centrum van Almelo en op de Weekmarkt.

Voor Cultuur in Almelo hadden zich al diverse koren, beeldende kunstenaars, dansgroepen, bands en culturele instellingen aangemeld om gezamenlijk het startsein te geven aan het nieuwe Culturele (winter)seizoen.

De werkgroep Almelo op ’t Rabat heeft een uitgebreid veiligheidsplan ingediend om het evenement binnen de coronaregelgeving te doen plaatsvinden. Voor elk programmaonderdeel is helder beschreven welke maatregelen zijn getroffen om een veilig evenement te realiseren. Almelo Events is dan ook erg teleurgesteld, dat deze voorzieningen onvoldoende blijken te zijn om Almelo op ’t Rabat in de voorgenomen opzet door te laten gaan. Ook delen van het programma, waarbij het risico laag is, zoals het marktgedeelte van de Pasar Senang en de informatiemarkt van de culturele verenigingen in Almelo, vallen onder de afwijzing van het evenement.

De werkgroep vindt het dan ook wrang, dat elders evenementen van gelijke aard wel door mogen/mochten gaan. Soms in z’n geheel, soms in afgeslankte vorm. (vgl. Volksfeest in Winterswijk)

De Week van de Amateurkunst (WAK) gaat voor een deel wel door.

  • In september worden diverse Workshops gegeven.

  • Op de basisscholen zijn al activiteiten gehouden voor de zomervakantie. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats op de scholen en niet in de Almelose Bibliotheek. Vanaf 20 september wordt van de gemaakte producten wel een expositie gehouden in de bieb.

  • In de binnenstad is er in meerdere winkels een expositie te zien van verschillende amateurkunstenaars.

Straattheater september 2020