Jos Tornij heeft afscheid genomen als voorzitter van Almelo Events.
Klik hier voor een uitgebreid verslag, gemaakt door LokaalTwente.

Stichting Almelo Events is op zoek naar nieuwe voorzitter!

De Stichting Almelo Events is een enthousiaste groep mensen die jaarlijks acht evenementen organiseren in en voor de stad Almelo. Hiertoe behoren Koningsdag, de Kinderrommelmarkt, Havenfestival, Twentse Fietsvierdaagse, Almelo op ’t Rabat, Week van de Amateurkunst (WAK), Sinterklaasgebeuren en Winters Almelo. Deze activiteiten kennen ieder hun eigen werkgroep en eigen vrijwilligers.
Nadat we helaas afscheid hebben moeten nemen van ons vorig boegbeeld Jos Tornij, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij die kartrekker die het gezicht van de organisatie wil zijn en die een goed beleid kan neer zetten? Ben je enthousiast en energiek, heb je affiniteit en de nodige ervaring in het organiseren van evenementen? Leg je makkelijk contacten met ondernemers en gemeente? Kortom heb jij een hart voor Almelo? Schroom dan niet te reageren en contact op te nemen met info@almeloevents.nl of met interim-voorzitter Martin Kroeskop, telefoonnummer 06-53360037.

Je kunt tot 22 maart 2021 hierop reageren.

Over ons

De missie en visie van het bestuur van Stichting Almelo Events is het uitvoeren en regisseren van evenementen die bijdragen aan de cultuur, recreatie, toerisme en City Marketing van de stad Almelo. De werkzaamheden betreffen het initieren, het organiseren, het (doen) uitvoeren van activiteiten en evenementen op de hiervoor genoemde terreinen, teneinde bij te dragen aan een positief imago van de stad Almelo. Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden en een bestuursondersteuner. De leden hebben, in welke vorm dan ook, allen een achtergrond met het organiseren van evenementen. Naast deze ervaring heeft ook ieder zijn dagelijkse beroep, waardoor deze expertise ook gebruikt kan worden in het succesvol maken van de hierboven genoemde kernwaarden.
Stichting Almelo Events organiseert momenteel de volgende evenementen; Koningsdag, Havenfestival, Twentse Fietsvierdaagse, de Kinderrommelmarkt, Almelo op ‘t Rabat, WAK (Week van de Amateurkunst), Winters Almelo en natuurlijk de Sinterklaasintocht