Het Havenfestival (met de Kinderrommelmarkt)  is op zaterdag 8 en  zondag 9 juli 

Dit jaar zal de Koninklijke Marine ook weer aanwezig zijn.