Over ons

De missie en visie van het bestuur van Stichting Almelo Events is het uitvoeren en regisseren van evenementen die bijdragen aan de cultuur, recreatie, toerisme en City Marketing van de stad Almelo. De werkzaamheden betreffen het initieren, het organiseren, het (doen) uitvoeren van activiteiten en evenementen op de hiervoor genoemde terreinen, teneinde bij te dragen aan een positief imago van de stad Almelo. Het bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden en een bestuursondersteuner. De leden hebben, in welke vorm dan ook, allen een achtergrond met het organiseren van evenementen. Naast deze ervaring heeft ook ieder zijn dagelijkse beroep, waardoor deze expertise ook gebruikt kan worden in het succesvol maken van de hierboven genoemde kernwaarden
Stichting Almelo Events organiseert momenteel de volgende evenementen; Koningsdag, Twentse Fietsvierdaagse, de Kinderrommelmarkt, Almelo op ‘t Rabat, WAK (Week van de Amateurkunst), Winters Almelo en natuurlijk de Sinterklaasintocht

©Almelo events 2020 BY Reclame-Totaal​